Üyelik Koşulları

Muhabbetçiyiz Biz platformunun internet ortamında sağlamış olduğu hizmetlerin kullanımı ve bu hizmetlerin sürdürülmesi halinde uyulması gereken koşullar aşağıda belirtilmektedir.

Muhabbetçiyiz Biz hizmetlerinin en az birinden yararlanmaya başlayan kullanıcı, aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

Muhabbetçiyiz Biz Üyelik Koşulları

1. Muhabbetçiyiz Biz sohbet odası üyelik koşullarının tanımı:

1.1. Muhabbetçiyiz Biz sohbet odası; www.muhabbetciyiz.biz ya da
www.muhabbetciyiz.com isimleriyle internet ortamında erişime açık bir
şekilde hizmet veren özel bir platformdur.

1.2. Muhabbetçiyiz Biz kullanıcısı; Muhabbetçiyiz Biz'in internet
ortamında sağladığı hizmetlerden yararlanan kimsedir.

1.3. Bu sözleşme, yukarıda tanımlanmış Muhabbetçiyiz Biz ve
Muhabbetçiyiz Biz kullanıcısı arasında yapılır. Sözleşmenin amacı,
Taraflar arasında hizmet sağlama ve yararlanma esnasında ortaya
çıkabilecek sorunları çözümlemek ve önlemektir.

2. Muhabbetçiyiz Biz sohbet odası'nın yerine Getirmesi Gereken Koşullar:

2.1. Muhabbetçiyiz Biz, elinde bulundurduğu kişi bilgilerinin
güvenliğini sağlamakla hükümlüdür.

2.2. Muhabbetçiyiz Biz, tamamen gönüllülük esasına dayanarak
kurulmuş bir platform olup; herhangi bir dernek, vakıf veya resmi
şirket/kurum ile ilişkili değildir. Bu sebeple sağlamış olduğu
hizmetleri dilediği zaman sınırlandırma yahut tamamen sonlandırma
hakkına sahiptir.

2.3. Muhabbetçiyiz Biz; üyelik koşullarına uymayan kullanıcıların
hizmet alımlarını kısıtlama, bilgilerini tamamen silme, koşullara
uymayan kullanıcıların tespiti durumunda haber vermeksizin hesaplarını
iptal etme hakkına sahiptir.

2.4. Muhabbetçiyiz Biz; internet aracılığıyla kullanıma açtığı
hizmetler için gerekli donanım/yazılım'ı sağlamak zorunda değildir.
Ancak insiyatif doğrultusunda gerekli cihaz ve yazılımlar hakkında
bilgilendirmeleri web sitesinde yayınlamaktadır.

2.5. Muhabbetçiyiz Biz, Web sitesi ya da erişime açık diğer internet
hizmetlerinden paylaştığı bilgi, veri, dosya ve bunların kombinesinden
oluşan yazılımların kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu
tutulamaz.

2.6. Muhabbetçiyiz Biz, bu koşulları kullanıcıların aleyhinde
olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

3. Muhabbetçiyiz Biz sohbet Odası Kullanıcılarının yerine
Getirmesi Gereken Koşullar:

3.1. Muhabbetçiyiz Biz kullanıcıları, internet ortamında
sağladığımız hizmetler için gerekli kullanıcı adı/şifre gibi güvenlik
bilgilerini korumakla hükümlüdür.

3.2. Muhabbetçiyiz Biz kullanıcıları; internet hizmetlerimiz için
kullandığı güvenlik bilgilerini 3. kimselerle paylaşamaz, bunun
tespiti durumunda ise kullanımına açık olan hizmetlere erişimi
durdurulur.

3.3. Muhabbetçiyiz Biz kullanıcıları kullanmakta olduğu hizmetlerden
hesaplarını sildirebilme hakkına sahiptir; hesabını sildiren
kullanıcılar tekrar platformumuza ait herhangi bir sisteme üye olamaz.

3.4. Hesabını sildiren Muhabbetçiyiz Biz kullanıcılarına ait tüm
bilgi ve veriler sunucularımızdan kalıcı olarak silinir, hesabını
sildiren kullanıcılar geriye dönük olarak kendilerine ait herhangi bir
bilgi ve veri talebinde bulunamazlar.